:: Villa Cassa ::

Nová stránka 2

LITERATÚRA

Metropola Vých. Slovenska
Košice - sprievodca
Medzinárodný maratón mieru v Košiciach 1924/1985

KOŠICE - SPRIEVODCA

 

 

Sprievodca sa vo svojej textovej časti venuje stručnému prehľadu histórie mesta a nezabúda ani na najdôležitejšie pamiatky. Na fotografiách okrem centra mesta nájdeme aj zábery z priemyselných prevádzok, krytej plavárne, expozície Košického zlatého pokladu či partnerského mesta Wuppertal.

 

 

 

VYDAL: Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1989

:: Villa Cassa ::